Diverse - FGEB

DIVERSE

Filarmonica "George Enescu"


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ȘI FUNCȚIONARE

CODUL DE ETICĂ AL INSTITUȚIEI



LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2019



LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2018

LISTĂ FUNCȚII - PERSONAL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2018



DECLARAȚII DE INTERESE ȘI AVERE


Andrei Dimitriu
Director General

Horia Andreescu
Director General Adjunct

Iosif Ion Prunner
Director General Adjunct


2016



2017


2017


2017



2018


2018


2018






Florica Nicolescu
Contabil Șef

Anca Anton
Şef Serviciu Financiar

Liliana Zainea
Şef Birou Contabilitate


2016

2016

2016



2017


2017


2017



2018


2018


2018






Cârlogea Alina Camelia
Şef Birou Achiziţii Publice

Popescu Silvia
Auditor Public Intern


2017

2017






2018

2018